15 พฤศจิกายน 2559 รับคณะศึกษาดูงานอาชีวเวชกรรม รพ.เกาะสมุย

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลนครพนมรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลเกาะสมุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคลินิกอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เพื่อพัฒนาการดำเนินงานคลินิกอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมระหว่างโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลเกาะสมุย
10 พฤศจิกายน 2559 ตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย(สาขานครพนม)2 พฤศจิกายน 2559 รับคณะศึกษาดูงานคลินิก TMC28 ตุลาคม 2559 รับคณะศึกษาดูงานอาชีวอนามัย โรงพยาบาลชัยภูมิ

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลนครพนมรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลชัยภูมิ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคลินิกอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานคลินิกอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมระหว่างโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลชัยภูมิ

21 ตุลาคม 2559 ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดการปัญหาข้อร้องเรียน

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลนครพนม เจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดการปัญหาข้อร้องเรียนที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านคำธาตุ ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00น.  เพื่อรับฟังปัญหาจากผู้ร้องเรียนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพ่นยากำจัดแมลงและศัตรูพืชในสวนยางพาราและสวนลิ้นจี่ ร่วมแก้ไขปัญหาและหาแนวทางเพื่อให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย