26 มกราคม 2560 พิธีเปิดคลินิกอุ่นใจ วัยทำงาน

โรงพยาบาลนครพนม เปิดคลินิกอุ่นใจ วัยทำงาน ที่ชั้น 1 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลนครพนม วันที่ 26 มกราคม 2560 โดยนายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดคลินิกอุ่นใจ วัยทำงาน

                             

16 มกราคม 2560 อบรมพัฒนาเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขด้านการจัดบริการอาชีวอนามัย


ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการบรรยาย อ.เนสินี ไชยเอีย

- การบริหารงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและการบริการอาชีวอนามัย

การบริการอาชีวอนามัย (Occupational Health Service; OHS)

การประเมินสุขภาพFitness for Duty (FFD)

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.นครพนม จัดอบรมพัฒนาเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขด้านการจัดบริการอาชีวอนามัยให้แก่บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ที่ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลนครพนม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 บรรยายโดย อ.เนสินี ไชยเอีย


26-27 ธันวาคม 2559 ตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

โรงพยาบาลนครพนมให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม  ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2559 เพื่อเฝ้าระวังสภาะสุขภาพของบุคลากรและให้บุคลากรตระหนักในการดูแลสภาวะสุขภาพของตนเอง

                       16 ธันวาคม 2559 การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการป้องกันโรคกลุ่มแรงงานนอกระบบในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลนครพนม จัดอบรมการบริการอาชีวอนามัยและการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับแรงงานนอกระบบในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ ห้องประชุมธารารวมใจ ชั้น5 โรงพยาบาลนครพนม ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการอบรม

การจัดการบริการอาชีวอนามัยและการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับแรงงานนอกระบบ

แนวทางการวินิจฉัยโรคและภัยจากการประกอบอาชีพเบื้องต้นสำหรับหน่วยบริการสาธารณสุข

คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นและพื้นที่สำหรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ

คลิปวิดิโอวาระประเทศไทย แรงงานนอกระบบ

คลิปวิดิโอความเสี่ยงในการทำงานของแรงงานนอกระบบ